Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Vespidae

Europa
3 Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus gazella
Ameryka Południowa
4 Synoeca cyanea
Synoeca cyanea