Ważki

Fotografie ponad 50 gatunków ważek (Odonata) wykonane w wolnej przyrodzie Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.
Europa Pokaż wszystkie kontynenty
3 Aeshna mixta Żagnica jesienna
Aeshna mixta
1 Anax parthenope Husarz mniejszy
Anax parthenope
1 Brachythemis impartita
Brachythemis impartita
4 Calopteryx splendens Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
3 Calopteryx virgo Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
3 Coenagrion pulchellum Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
1 Cordulegaster boltonii Szklarnik leśny
Cordulegaster boltonii
2 Cordulia aenea Szklarka zielona
Cordulia aenea
6 Crocothemis erythraea Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
4 Erythromma najas Oczobarwnica większa
Erythromma najas
4 Gomphus vulgatissimus Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
2 Ischnura elegans Tężnica wytworna
Ischnura elegans
2 Libellula fulva Ważka ruda
Libellula fulva
2 Libellula quadrimaculata Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
1 Onychogomphus uncatus
Onychogomphus uncatus
4 Orthetrum cancellatum Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
5 Platycnemis pennipes Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
6 Pyrrhosoma nymphula Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
4 Sympetrum flaveolum Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
8 Sympetrum fonscolombii Szablak wędrowny
Sympetrum fonscolombii
7 Sympetrum sanguineum Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
2 Sympetrum striolatum Szablak późny (= podobny)
Sympetrum striolatum
Dowiedz się więcej

Ważki Polski: Ważki